วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Monica Benjaratjarunun
2nd Eliminated. 13th Place.(Quit)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น