วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Leila Goldkuhl(5th Eliminated. 9th Place.)

Return to Competition in Episode 9


11th Eliminated. 2nd RunnerUp.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น