วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

Ebony Morgan
5th Eliminated(Quit). 9th Place.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น